Om oss

Intentus AS er et noe annerledes IKT selskap basert i Møre og Romsdal, vi har spesialisert oss på å gå inn i bedrifter hvor vi fungerer som deres egen, betrodde IKT-avdeling.

Vi som jobber i selskapet har en bred erfarings- og kompetansebakgrunn som setter oss i stand til å utfylle de funksjoner som en velfungerende IKT-avdeling må inneha for å kunne bidra til at et foretak oppnår sine målsetninger og sitt potensiale:

  • Vi skal være involvert i, og forstå, våre kunders forretningsmodeller og markeder og skal til enhver tid evne å tilpasse kundens IKT plattform til den gjeldende situasjon og strategi.
  • Vi skal kontinuerlig arbeide for at kundens ressurser og midler blir brukt på den mest hensikts- og kostnadsmessig effektive måte.
  • Det er vårt ansvar at våre kunders systemer og informasjon er tilgjengelig når- og hvor de behøves.